Het informeren van jeugdigen

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over wanneer de jeugdige en/of de wettelijk vertegenwoordigergeïnformeerd moet worden en wanneer er toestemming moet worden gevraagd.

Wanneer u een jeugdige in de DVi zet, dient u de jeugdige en/of wettelijk vertegenwoordiger te informeren.

  • Onder 12 jaar: wettelijk vertegenwoordiger(s) informeren
  • Tussen de 12 en 16 jaar: zowel de jeugdige als de wettelijk vertegenwoordiger(s) informeren
  • 16 jaar of ouder: de jeugdige informeren

Wanneer u een match heeft en informatie wilt uitwisselen, dient u (binnen het redelijke) hierovertoestemming te vragen.

  • Onder 12 jaar: wettelijk vertegenwoordiger(s) toestemming vragen
  • Tussen de 12 en 16 jaar: zowel de jeugdige als de wettelijk vertegenwoordiger(s) toestemming vragen
  • 16 jaar of ouder: de jeugdige toestemming vragen

Soms vinden professionals het spannend om de betrokkenen te informeren over het feit dat ze in de DVi komen of informatie gaan uitwisselen. In de praktijk blijkt het zeer zelden voor te komen dat betrokkenen weigeren of er een issue van maken. Het is dan ook de toon die de muziek maakt. Hoe brengt u het? Zie deze Handreiking Gesprekstips voor enkele tips.

Ook hier helpt het om standaardteksten te hebben. U kunt de folder downloaden en deze gebruiken, of de teksten ervan overnemen (en eventueel aanpassen).