Nieuwe folder Drentse Verwijsindex

Zodra je een signaal afgeeft in de Drentse Verwijsindex dien je de betreffende jeugdige en/of ouders/verzorgers te informeren. Veel organisaties gaven dan ook een folder mee met algemene informatie over de Drentse Verwijsindex.

Deze folders stamden uit 2009 en hebben we inmiddels geüpdate. In plaats van een folder voor jeugdigen en een folder voor ouders/verzorgers, is er nu nog één algemene folder. Ook zijn de teksten ingekort en wordt er verwezen naar drentseverwijsindex.nl.

Download de folder hier.