Over de Drentse Verwijsindex

De Drentse Verwijsindex (DVi) is een digitaal hulpmiddel voor professionals om hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar te maken. Doen twee of meer professionals dit voor dezelfde jeugdige, dan ontstaat er een match. De professionals weten zo sneller of de jeugdige ook bekend is bij zijn of haar collega ́s. In de Verwijsindex staat alleen benoemd wie er betrokken zijn. Er staat geen inhoudelijke informatie in de DVi. De DVi draagt bij aan snellere afstemming tussen professionals, zodat jeugdigen (nog) betere hulpverlening krijgen.

De Drentse Verwijsindex is de lokale implementatie van de Verwijsindex Risicojongeren. Het bedrijf Multisignaal heeft de DVi gemaakt en is nog steeds verantwoordelijk voor de doorontwikkeling. Als u inlogt, doet u dit dan ook via signaleren.multisignaal.nl.

De Verwijsindex is een wettelijke taak voor gemeenten en elke regio in Nederland kent dan ook een eigen implementatie, die onderling ook gegevens uit kunnen wisselen.

Beheer

Het dagelijks beheer is belegd bij CMO STAMM en wordt uitgevoerd door Henk ten Brinke en Ewout van Spijker. Voor de meeste vragen kunt u bij hen terecht.

Het functioneel beheer wordt uitgevoerd door Multisignaal. Zij zijn verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van de software. Voor de meer technische vragen kunt u bij hen terecht.

Signaleren in de Drentse Verwijsindex

Bent u werkzaam in een van de volgende domeinen:

  • jeugdzorg
  • gezondheidszorg
  • jeugdgezondheidszorg
  • welzijn
  • onderwijs
  • werk en inkomen
  • politie en justitie

En heeft u (mede) tot taak het bevorderen van het welzijn van jeugdigen, dan kunt ook u gebruik maken van de Drentse Verwijsindex. Is uw organisatie nog niet aangesloten maar wilt u dit wel, kijk dan op de pagina Aansluiten op de DVi.

Ook als uw organisatie al wel is aangesloten, maar u merkt dat er binnen uw organisatie weinig gebruik wordt gemaakt van de Drentse Verwijsindex kunt u contact opnemen. Samen kunnen we proberen een impuls te geven aan de DVi binnen uw organisatie.